« Назад

Rehoľníci "face to face"

Už o pár dní sa vidíme. Tešia sa na vás i stovky rehoľníkov. Naživo ich budete môcť zažiť počas tzv. EXPO povolaní na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade (v sobotu 1. augusta 2015, od 15:15 do 18:15 h, na Námestí sv. Egídia).

"Na EXPE zažijú stretnú mladí "rehoľníkov naživo - face to face", zakúsia bohatstvo ich chariziem a objavia "poklad" jednotlivých reholí a hnutí cez rôzne aktivity a ich osobné svedectvo, ktoré si pre nich pripravili. Mám túžbu, aby to vzbudilo v mladom človeku radosť zo stretnutia zo živým Kristom - skrze stretnutie s ľudmi, ktorí sa snažia žiť svoje zasvätenie v rehoľnom spoločenstve, ale aj v rodinnom živote v manželstve," hovorí sr. Juliana Salašová, OSF (na snímke), ktorá koordinuje prípravy EXPA. Verí, že aj tohtoročné EXPO prinesie skúsenosť „radostného spoločenstva". V živej pamäti má ešte stretnutie na R13 v Ružomberku. „Tento rok program obohatia aj sprievodné aktivity a počas EXPA sa predstavia aj prorodinné a pro-life aktivity. Verím, že všetko, čo mladí počas tohto času zažijú, v nich ukáže skúsenosť, že žiť "blahoslavenstvo čistého srdca ... má zmysel". Teším sa z toho, že sme ako rehoľníci počas Roka zasväteného života neostali len zatvorení za múrmi kláštora, ale počúvli výzvu pápeža Františka "vyjsť von a tak prebudiť svet osobným svedectvom o Kristovi."


EXPO povolaní je myšlienka, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila v roku 2002 na Svetových dňoch mládeže v Toronte. Na Slovensku sme ju po prvýkrát predstavili v roku 2013 na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. Na Liptove sa predstavilo okolo 250 rehoľníkov, ktorí zastupovali 28 ženských a 15 mužských rehoľných spoločenstiev, 2 sekulárne inštitúty a 7 hnutí a spoločenstiev. Prehliadka je spojená s množstvom zaujímavých aktivít. EXPO povolaní mladým ukáže a sprostredkuje živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej vôle. Na P15 v Poprade sa očakávajú zástupcovia a zástupkyne 33 ženských a 20 mužských reholí, troch sekulárnych inštitútov a štyroch komunít. Po prvýkrát sa k nim tento rok pripojí 5 pro-life a 9 prorodinných hnutí a organizácií. Spolu takmer 400 ľudí.

Komunikačný tím P15
Snímky: Archív Komunikačný tím R13 / P15

Комментарии