Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Materiálne zabezpečenie

Materiálne zabezpečenie

Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. (Mt 15,32-37)

Bežnou úlohou muža v rodine je jej finančné zabezpečenie. Bývanie, strava, ošatenie... všetko niečo stojí a niekedy môžeme prežívať veľký tlak. Finančné potreby sa pretavia do dlhšie stráveného času v práci, po ktorej nám zostáva energia tak na počúvanie blahodárneho ticha. Avšak po návrate domov, rodinka má očakávania. Doma čakajú na ocka, ktorý chce vypočuť manželku, naháňať sa s deťmi a práca mala byť len predohrou. Samozrejme, túžime tráviť kvalitný čas s rodinou, tešíme sa na to, ale tej energie je podvečer už menej. Chlapi, určite dôverne poznáte tieto situácie :)

Dnešný liturgický žalm nás povzbudzuje: Pán je môj pastier, nič mi nechýba, ...Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.(Ž23) Áno, náš nebeský Otec je ten, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každej situácii. On sa chce postarať aj o tvoje financie. On dobre rozumie všetkým potrebám rodiny a rozumie aj tomu, že si potrebuješ aj oddýchnuť. Jeho plán pre teba nie je, aby si sa uštval k smrti a tvoja domácnosť sa určite nemá podobať na bojové pole.

Dnešné evanjelium nás povzbudzuje ku vzdávaniu vďaky aj za to málo, čo máme. Ježiš týmto ďakovným spôsobom nasýtil zástupy z niekoľkých málo chlebov a rýb. Nasledujme Jeho spôsoby. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes aj naveky (Heb 13,8), dôverujme mu, že má moc urobiť to isté aj dnes v tvojej rodine.

Možno si hovoríš, Martin, keby si poznal moju mizernú situáciu, nepísalo by sa ti tak ľahko. Ž 23 nás ale ubezpečuje: I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Zoberme prosím Božie Slovo reálne vážne. Nech je reálnejšie ako tvoj úrok na hypotéke.

Pripomínajme si, že Ježiš nám zjavil milujúceho Otca, ktorý sa chce postarať o svoje deti, aby im nič nechýbalo. On je ten, ktorý myslí na tvoje potreby a chce sa postarať. (Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť).

Úloha na dnes:

Strážme si jazyk, aby sme sa nesťažovali a nefrflali. Ani na plat, ani na blbú situáciu v práci a ani na to, akí sme unavení po práci.

Začnime ďakovať Bohu za každý maličký detail, za každé dobro, ktoré máme. Za to, že si dnes nespal vonku, milujúcu manželku, za deti, ktoré sa tešia na svojho ocka, za dar práce, za svoju hodinovku...

Na MojaKomunita je stránka Cesta vďačnosti, kde môžeš nájsť inšpiráciu, za čo všetko sa dá Bohu ďakovať.

Ak ťa toto zamyslenie oslovilo, prezdieľaj ho na sociálnych sieťach. Možno pomôže nejakému kamarátovi.

Obraz: Giovanni Lanfranco: Rozmnoženie chlebov a rýb, r.1620-1625