Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužova pokora a múdrosť

Mužova pokora a múdrosť

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.

Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. (Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9)

Pokora. Pre mnohých strašiakom, či slabosťou. Pre iných životný štýl. Pravdou je, že dnes sa veľmi nenosí a vyvoláva skôr negatívne pocity a úsmevné reakcie. Možno práve preto, že sa nám pojem pokory akosi deformoval. Pokora nevyjadruje sebaponižovanie, sebazhadzovanie alebo niečo, čo by malo podnecovať k pocitom menejcennosti, či viesť k depresiám.

Pravá, biblická pokora, hovorí o znížením sa pred Bohom a uznaním toho, že on je väčší. O tom hovorí aj jedno z prvých označení človeka v biblii “Adam”, kde “adamáh” znamená “hlina”. Máme teda pamätať na to, že Boh je náš stvoriteľ a On vie lepšie, čo je pre nás dobré. S týmto môžeme mať ako muži často problém. Radi berieme veci do svojich rúk a máme radi nad nimi kontrolu. Nepotrebujeme, aby nám do toho niekto hovoril.

Božie Slovo más učí, že ak sme pokorní, získavame Božiu múdrosť a naše konanie bude správne. Naše rozhodnutia budú múdre a uvážené. Pravdou je, že ak sa znížime pred naším Stvoriteľom, On nás  povýši a to, čo nezvládame svojimi silami, On zoberie do svojich rúk a my budeme vidieť zázraky. Pokora v Božom kráľovste prináša samé superlatívy: naša pokorná modlitba bude vypočutá, pokornému dáva Boh viťazstvo a svoju priazeň, pokorní a tichí budú dedičmi zeme… Bez pokory nie je možné vojsť do nebeského kráľovsta. Ako Boží mužovia jednoducho musíme potrebovať Boha a byť na ňom závislí. Ináč to nepôjde.

Ak sme pokorní, dokážeme sa pozrieť pravde do očí, lepšie spoznáme seba samých. Je dobré vidieť seba samého v pravde takého, aký som. Bez nálepiek, bez falošného imidžu, bez pochvál či kritiky ostatných. Je dobré poznať seba samého ako adama. Spoznáme svoju silu ale aj slabosti. Ak muž nedospeje k pokore, môže to viesť ku katastrófe jeho života a života ľudí v jeho okolí. Je dôležité poznať pravdu o sebe, lebo tá oslobodzuje.

Úloha na dnes
Pokorne sa pred naším Bohom a poprosme ho, aby nám ukázal pravdu o nás. Pravdy sa nebojme, tá nás oslobodí.

Bol by som veľmi rád, ak by ste do komentárov doplnili aj svoje postrehy o pokore. Môže to povzbudiť iných mužov.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pre mňa veľký človek je človek s pokorným srdcom. Len muž ponížený pred Bohom bude Ním vyzdvihnutý a Pán bude skrz neho robiť veľké veci, či zázraky. Vďaka Bohu, vidím takýchto mužov okolo seba, preto mám nádej, že bude aj naďalej prichádzať požehnanie k nám. Vďaka za aktívnych mužov na Mojej komunite...
Odoslané 15.12.2019 21:27.