Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Práca a rodina

Práca a rodina

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. (Mť 4,18-22)

Ježiš povoláva mužov, aby sa stali jeho učeníkmi. V tomto momente evanjelia môžeme sledovať dve veci. Títo muži zanechali doterajší spôsob života (prácu) a svoje zázemie (otca).
Mohlo by sa nám zdať, že cena za nasledovanie Ježiša je príliš vysoká, lenže Ježiš neberie ako zlodej. Ježiš dáva nový život. Z lovenia rýb ich robí rybármi ľudí, aby získavali srdcia pre nebeské kráľovstvo a pre prvenstvo jeho kráľovstava pred rodinou dáva novú rodinu a nové priateľstvá. Učeník Ján získal pod krížom dokonca aj novú mamu.


Práca je, pre nás mužov, dôležitá oblasť, veľmi radi jej odovzdávame naše srdcia a častokrát ju staviame na piedestál pred Bohom a rodinou. Veríme však, že Ježiš prelomil kliatbu mužskej práce popísanej v Gn3 a ukazuje nám, že On je väčší ako naše schopnosti a v ňom môžeme mať prácu požehnanú. V podobnej stati z Lukášovho evanjelia vidíme, že Peter opustil všetko hneď potom, ako Ježiš vošiel do oblasti jeho práce. Peter so spoločníkmi lovil celú noc, ale nič neulovil. Viem si predstaviť profíka so svojím know-how, ako je frustrovaný z neúspechu v práci. V tom prichádza "tesárov syn" a žiada ho o boláznivú vec. Výsledok bol taký, že chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. (Lk 5,6). Petra sa v tom okamihu zmocnila bázeň a hrôza.

Keď sme už na stránkach Lukášovho evanjelia, môžeme sa pozrieť o kapitolu skôr, kde Ježiš uzdravuje Petrovu svokru z horúčky. Hovorím si WOW, aké uzdravujúce!
Vzťah muž - skvokra býva v rodinách často tým najtenším ľadom a preto sú na odľahčenie aj tie vtipy :)

Drahí chlapi, pozvime Ježiša do našej práce, odovzdajme mu ju. Dovoľme mu, aby nám mohol do nej tak trochu "kecať". Som si istý, že budeme vidieť zázraky.
Odozdajme mu aj naše vzťahy s mamami a svokrami. Vyvýšme ho, načme sa milovať a odpúšťať. ...a získame nové mamy.

Ak ťa tento článok oslovil, neváhaj pozdieľa sa s priateľmi na sociálnych sieťach. Ak by si chcel doplniť svoj postreh - úvahu, využi možnosť komentárov.

Obraz: Peter Paul Rubens - Zázrak úlovku rýb, r. 1610