« Späť

Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Ženský advent 17: Krok vytrvalosti

Čítanie zo Svätého Písma

 

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

 

Zamyslenie: Keďže nás svet a naša spoločnosť už dávno nefunguje podľa Božích pravidiel, vytrvať vo viere nie je jednoduché. Aj pri tých najlepších snahách môžeme byť na konci síl a povedať si: "Bože, snažila som sa, ale ďalej to po tvojom nejde." Jozef bol v nezávidenia hodnej situácii- akokoľvek rozmýšľal- "tichý rozvod " mu prišiel ako najlepšie a najzbožnejšie riešenie. A Mária? Po tom, ako prijala Božie povolanie stať sa Ježišovou matkou nemohla robiť nič, len vytrvať v dôvere, že Boh sa naozaj o všetko ostatné postará. A Boh to vždy urobí, lebo je Verný. Náš krok vytrvalosti v správnom rozhodnutí, vytvorí priestor pre Božie konanie- a zmení všetko, čo je potrebné. Od sna, v ktorom anjel Jozefovi potvrdil Máriino rozhodnutie voči Bohu, sa Jozef stal stálym ochrancom Márie i Ježiša. A Vďaka ich vytrvalosti sa mohol uskutočniť plán spásy všetkých ľudí. Vytrvajme aj my v dobrom a budeme sa tešiť z božieho konania.