« Späť

ALFONZ MÁRIA DE´LIGOURI: Cesta lásky

ALFONZ MÁRIA DE´LIGOURI: Cesta lásky

Celá svätosť a dokonalosť duše spočíva v láske k Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu, nášmu najvyššiemu dobru a nášmu Vykupiteľovi.

Dokonalosť vidia jedni v prísnom živote, druhí v modlitbe, tretí v častom prijímaní sviatostí, iní zasa v almužne. No mýlia sa: dokonalosť spočíva v tom, že milujeme Boha z celého srdca. (...) Preto ak niekto miluje Boha, sama táto láska ho naučí vyhýbať sa všetkému, čo by ho mohlo uraziť, a robiť všetko, čo mu je milé.

Tým, že nám daroval Syna, ktorému neodpustil, aby mohol odpustiť nám, daroval nám všetko dobré: milosť, lásku a raj; lebo toto všetko je určite menšie ako Syn.

Pretože si nás zamiloval, podvolil sa bolestiam, pohŕdaniam a ukrutnejšej smrti, než akú vôbec vytrpel niektorý človek na zemi. Aby nás vyslobodil od večnej smrti a vrátil nám Božiu milosť a stratené nebo, stal sa človekom a priodel sa naším telom.