Priečinky
Priečinok # zložiek # dokumentov
Prilohy z wall 0 1
Ukazujem 1 výsledok.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
« Späť

Rozhovor.

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.
Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás.
Odvahu, odvahu, som po vašom boku, a môj syn mi dovolí prichádzať medzi vás, aby som Vám pomohla!
Óh!! deti moje, ako ste ďaleko od každodennej modlitby!
Začnite žiť a meditovať všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané, lebo iba prostredníctvom meditácie, vy môžte pochopiť prečo prichádzam medzi vás!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; už dávno naliehavo žiadam vaše modlitby!
Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chcem vás utešovať, aby sa môj syn Ježiš stal vašim útočiskom!
Mnohí z vás nedokážu cítiť pokoj v srdci, a satan koná a vy nedokážete nájsť pokoj a ja dnes večer chcem utešovať každého z vás žehnajúc vás.
Som s vami a blízko pri vás!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť, žehnám vás všetkých!

https://www.incamminoconmaria.it/2015/10/03/posolstvo-panny-marie-dane-lellovi-pre-ludstvo-03-10-2015/?lang=sk#more-1075