« Späť

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala: Nemajte strach! Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam medzi vás...

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala: Nemajte strach! Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam medzi vás...


Modlite sa, deti moje, lebo potrebujem veľa apoštolov; potrebujem pastierov, ktorí prostredníctvom ich „Áno“ vedú duše, aby sa stali soľou zeme. ... 
Odvahu, odvahu, odvahu, nenechajte sa zastrašiť všetkými týmito udalosťami, lebo vás vzďaľujú od Boha!

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala: Nemajte strach! Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala.


Povzbudzujem vás žiť denne modlitbu, lebo mnohí z vás ešte neobjavili tento veľký dar! Iba tak môžte kontemplovať Boha, a stať sa synmi a dcérami Boha, a zakúšať Svoje milosrdenstvo. Odvahu, odvahu, odvahu, nenechajte sa zastrašiť všetkými týmito udalosťami, lebo vás vzďaľujú od Boha!


Už dávno Vám zjavujem, že svet je v nebezpečenstve, a ja som s vami, aby ste mi pomohli uskutočniť plány Boha.


Modlite sa, deti moje, lebo potrebujem veľa apoštolov; potrebujem pastierov, ktorí prostredníctvom ich „Áno“ vedú duše, aby sa stali soľou zeme. 

Modlite sa bez únavy, aby sa môj syn stal vašim útočiskom!
Ďakujem Vám za tých, ktorí žijete každý deň, darujúc svoj život.
Naučte sa žiť život svätých, aby ste sa stali svätými a čistého srdca!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo ešte dnes môj Syn berie na seba všetku vašu bolesť!
Mnohí sú ustarostení pre pozemské veci a nežijú pre večnosť.
Žehnám vás všetkých!