« Späť

POSOLSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 06/06/2015

POSOLSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 06/06/2015

Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu!

Drahé deti, aj dnes, viac než kedykoľvek predtým, prichádzam medzi vás, aby som prebudila tú vieru, ktorá zaspáva.

Deti moje, nenechajte zvädnuť vaše srdcia, lebo sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu modliť a ja prichádzam medzi vás, aby som Vám pomohla v týchto časoch milosti!

Iba cez modlitbu môžte znovu objaviť krásu môjho Syna; nehovorte, že nieste schopní sa modliť! Ja som prišla, aby som utešila každého z vás, a stať sa vašou nehou matky.

Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu!

Proste o dar pokoja vo vašich srdciach, nakoľko môj syn s jeho láskou Vám ho daruje! Koľkí z vás už nedávate na prvé miesto lásku Boha a ste zaťažení a zaujatí všetkým tým čo je okolo vás a nekladiete do stredu vášho srdca Kráľa pokoja! Už dávno som medzi vami žiadajúc od vás cestu svätosti.

Deti moje, ako Vám môžem zjaviť ďalšie posolstvá ak najprv neuskutočňujete všetko to čo Vám bolo darované v týchto časoch milosti? Pozývam vás začať znovu a rozhodnúť sa pre Boha! Sú mnohí tí, ktorí sa už spolu nemodlia v rodinách. Vedzte, že satan chce zničiť všetko to čo nájde; rozdeľujúc manželov.

Vy hovoríte, že opakujem stále to isté, ak však vy nezmeníte život, môj Syn nemôže Vám zjaviť ďalšie posolstvá.

Detičky, povzbudzujem vás byť vždy zjednotení s mojimi synmi pastiermi a podporiť ich vo vašich farnostiach. Iba tak prinesiete ovocie pre Cirkev a budete moje vojsko.

Odvahu, deti moje, niesom matka, ktorá nepozná vaše bolesti a ja som s vami, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým za vašu prítomnosť.

https://www.incamminoconmaria.it/2016/06/06/posolstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-pre-ludstvo-06-06-2015/?lang=sk

[Na obrázku: Panna Mária mlieka uchovávaná v jaskyni mlieka v Betleheme v Palestíne.]