« Späť

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 02/12/17

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 02/12/17

Máriini pútnici – I pellegrini di Maria niesú uzavretý klub, sekta, izolované geto, ďaleko od inštitucionálnej Cirkvi. Vyše tridsať rokov Lello a jeho priatelia pracujú viazaní na autorizovaných apoštolov ako je Matka Tereza, sestra Elvíra. A to vo vzťahu s kňazmi ordinárnymi, územnými, lokálnymi, ktorí boli postavení na Lellovu cestu. Zdôrazňenie sviatosti pokánia sa zdá byť evidentné: “Povzbudzujem vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad jeho zvádzaniami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!”

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala celé moje srdce matky. Iba matka môže pochopiť všetku tú vašu zmätenosť; a ja som medzi vami, aby som Vám pomohla. Deti moje, otvorte vaše srdce, aby ste mohli vysloviť to áno; iba tak môžte pochopiť lásku môjho Syna.
Aj ja som bola ako vy, a On zhliadol na mňa, a nevidela som už viac pozemské veci, ale som zazrela veľké svetlo. Dnes, môj syn, ma posiela medzi vás, ako Matku; a ja, ako Matka, chcem, aby ste pochopili plán, ktorý má Boh pre každého z vás.
Je potrebné zmeniť život, je potrebné počúvať cesty, ktoré On vyznačuje pre každého z vás; aby ste sa stali pravými apoštolmi! Ak nežijete naplno môj príchod medzi vás, a neprijímate moje pozvanie, ako môžte kráčať po ceste svätosti?
Nežite, ako žobráci, hľadajúc pravdu inde!
Povzbudzujem vás, deti moje, počúvať viac Božie Slovo; bez mnohých slov; netreba, aby ste boli učiteľmi; je však nevyhnutné žiť vytrvalú vieru.
Preto vás, deti moje, pozývam investovať váš život pre večnosť! Iba tak budete môcť kráčať po ceste svätosti.
Túžim, naplniť vás Jeho láskou, aby vo vašom srdci zaujalo svoje miesto Jeho Slovo.
Je potrebná veľká pokora, deti moje; treba veľa modlitieb, aby ste sa stali soľou zeme.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Vám nik neukradol nádej! Nedovoľte, aby Vám satan ukradol pokoj a, aby ničil všetko to, čo stretne na vašej ceste a, aby vás presviedčal, že nieste schopní žiť totálnu lásku! Nenechajte sa ním zviesť tak, žeby ste sa oddali znechuteniu a smútku!Povzbudzujem vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad jeho zvádzaniami.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

Komentár k posolstvu Panny Márie danému Lellovi 02/12/17

Obdivujeme obzvlášť materské a nežné zafarbenie tohto posolstva: “Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala celé moje srdce matky. Iba matka môže pochopiť všetku tú vašu zmätenosť; a ja som medzi vami, aby som Vám pomohla.”
Pravdepodobne má na mysli tajomstvo zvestovania, ktorého steny Svätého Domu v Lorete sú istým spôsobom relikviáriom:
“Deti moje, otvorte vaše srdce, aby ste mohli vysloviť to áno; iba tak môžte pochopiť lásku môjho Syna.
Aj ja som bola ako vy, a On zhliadol na mňa, a nevidela som už viac pozemské veci, ale som zazrela veľké svetlo.”
Tu, ako v Medzjugori, nachádzame často sa opakujúcu tému osobitného plánu Boha, pre každú osobu:
„Dnes, môj syn, ma posiela medzi vás, ako Matku; a ja, ako Matka, chcem, aby ste pochopili plán, ktorý má Boh pre každého z vás.“
Nieje je možná seriózna evanjelická misia bez obrátenia apoštola. Tradičná a veľmi frantiskánska téma: “Je potrebné zmeniť život, je potrebné počúvať cesty, ktoré On vyznačuje pre každého z vás; aby ste sa stali pravými apoštolmi!”
Zjavenia a posolstvá niesú zaujímavosti určené na potešenie citov a uspokojenie zvedavosti, ale volania, ktoré treba brať veľmi vážne:
„Ak nežijete naplno môj príchod medzi vás, a neprijímate moje pozvanie, ako môžte kráčať po ceste svätosti?”
Dnes, mnohí paberkujú sem a tam, cez internet, odrobinky zle integrovanej pravdy, čo vedie k zmätku, k nekoherentnému synkretizmu: “Nežite, ako žobráci, hľadajúc pravdu inde!”
Ešte raz, veľmi františkánska téma. Boh netúži po arogantných profesoroch, ale po učeníkoch-apoštoloch: “Povzbudzujem vás, deti moje, počúvať viac Božie Slovo; bez mnohých slov; netreba, aby ste boli učiteľmi; je však nevyhnutné žiť vytrvalú vieru.”
Eschatologický rozmer bol zabudnutý za posledných päťdesiat rokov. Avšak téma ‘Božieho Kráľovstva’ je v evanjeliu podstatná: “Preto vás, deti moje, pozývam investovať váš život pre večnosť! Iba tak budete môcť kráčať po ceste svätosti.”
Ešte povzbudenie k modlitbe a k pokore, stať sa soľou zeme, stať sa malým prvkom, ktorý pridá chuť cestu:
“Túžim, naplniť vás Jeho láskou, aby vo vašom srdci zaujalo svoje miesto Jeho Slovo.
Je potrebná veľká pokora, deti moje; treba veľa modlitieb, aby ste sa stali soľou zeme.”
Pravdepodobný odkaz na podobenstvo o rozsievačovi Matúš 13. Neveríme dostatočne, že satan a milióny zlých anjelov sú konkrétne osoby, žijúce a aktívne. Nebo rozsieva nádej! Zatiaľčo diabli vnášajú znepokojenie a zúfalstvo do duší. Nikdy nespia, pracujú vo dne v noci:
“Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Vám nik neukradol nádej! Nedovoľte, aby Vám satan ukradol pokoj a, aby ničil všetko to, čo stretne na vašej ceste a, aby vás presviedčal, že nieste schopní žiť totálnu lásku! Nenechajte sa ním zviesť tak, žeby ste sa oddali znechuteniu a smútku“

Máriini pútnici – I pellegrini di Maria niesú uzavretý klub, sekta, izolované geto, ďaleko od inštitucionálnej Cirkvi.
Vyše tridsať rokov Lello a jeho priatelia pracujú viazaní na autorizovaných apoštolov ako je Matka Tereza, sestra Elvíra.
A to vo vzťahu s kňazmi ordinárnymi, územnými, lokálnymi, ktorí boli postavení na Lellovu cestu. Zdôrazňenie sviatosti pokánia sa zdá byť evidentné:
“Povzbudzujem vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad jeho zvádzaniami.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!”
Záver: Obdivujeme nežný a pokojný štýl tohto posolstva, ktoré je zároveň náročné. Žiadne dramatizovanie, žiadne hrozby…celkový tón je v súlade s osobnosťou a s charizmou Lella. Toto povzbudenie je nasmerované k srdcu adresátov, nie k rozumu! Úmyslom Svätej Panny, ako sa zdá, je formovať apoštolov, v očakávaní novej situácie, ktoré môže čoskoro nastať.