« Späť

Ďakujeme v októbri

Ďakujeme v októbri

Rok viery sa chýli ku koncu. Občiansky rok tiež. Je čas zbierať, ukladať / odkladať a rozdávať. Zbierame plody práce našich rúk, zbierame aj plody práce Boha v nás, aby sme dali z nich aj iným. Je čas ďakovať za dary požehnanie v roku 2013.

Október je mesiac anjelov strážnych, pripomíname si aj mnohých svätých, ktorí sú s nami už vo večnosti. Je to aj čas zbierania úrody zeme, polí, záhrad a lesov, čas zbierania úrody

Ako Boh nikdy  nezabúda na nás, nezabúdame ani my, postarať sa o dobro iných.

+

 

+


+

Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei z 11. októbra 2011.

Začínal sa  50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery pomôcť k opravdivému obráteniu srdca k Ježišovi a k spevneniu viery, aby sa všetci v Cirkvi stali skutočnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého Pána v dnešnom svete, aby tak otvárali iným  „dvere viery“, pozývali k Bohu priamo a nepriamo všetkých hľadajúcich.

+

 

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Mariánsky rok, ktorý vyhlásil bl. Ján Pavol II. v roku 1988 bol pre mňa dôležitým medzníkom mojej viery... Vtedy som cez mariánsku úctu a dennú modlitbu ruženca, denné sv. omše, spoločenstvo... dostala veľa. Predovšetkým dar osobného rozhodnutia sa pre Ježiša, a začiatok radostného kráčania s Ním a za Ním.

Čo mi prinesie Rok viery? Verím že tiež veľa. Predovšetkým znovu-obrátenie cez rozhodnutie denne ďakovať Pánovi pri všetkom a za všetko, čo mi posiela. Dáva tak veľa darov každý deň - a koľké Jeho prejavy lásky ostávajú bez povšimnutia! Chcem mu ďakovať za všetky, chcem všetko vďačne prijímať z Jeho rúk... To je cesta, na ktorú ma v tomto roku viery Ježiš volá. emoticon
Odoslané 12.10.2013 20:47.