Odkazy

http://dieceza.kapitula.sk/ - spišská diecéza

http://www.tvlux.sk/ - tv LUX

http://www.lumen.sk - rádio Lumen

http://www.katolickenoviny.sk/ - Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk - tlačová kancelária KBS

https://www.kbs.sk/ - konferencia biskupov Slovenska

http://sk.radiovaticana.va/ - vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ - sväté písmo (online)

 

Pohreb kňaza Mons. Vincenta Dorníka 15.4.2021

2 % z dane

 

Milí bratia a sestry,
 

dávame do pozornosti tlačivá na 2% z dane, o ktoré sa uchádzajú:

- Diecézny katechetický úrad  2 % DKU ,  vyhlasenie DKU tlacivo

- Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2 % nadacia

- Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS 2 % UNITAS

 

Odkazy na tieto a ďalšie subjekty nájdete aj na stránke Spišskej diecézy: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182

 

  

 

 

Článok

Článok

Článok

Svedectvo otca Šarbela

Lúčky 26.9.20019 o 17:00 vo farskom kostole Povýšenia sv. kríža

/documents/1411982/0/Sarbel+05.pdf/f6907189-3a8f-4a92-9384-7a10ee915913

 

Článok

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!

     Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.

     V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva" (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/" (2DS1, 47, §11).

     V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

     Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.

    Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.

      Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

      Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

 

 Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup

Celosvetová synoda o mladých

Svätý Otec František zvolal na budúci rok 2018 celosvetovú synodu o mladých a jeho prianím je, aby sa do jej príprav zapojilo čím viac mladých z celého sveta. Z kancelárie BÚ Spišskej diecézy nás poprosili, aby sme požiadali mladých v našich farnostiach, aby vyplnili dotazník, ktorý nájdete na vlákne: www.mamnazor.sk  Jeho vyplnenie zaberie len niekoľko minút. Je veľmi dôležité, aby ho vyplnilo čo najviac mladých. Dotazník je potrebné vyplniť najneskôr do 30. novembra 2017. Ďakujeme. 

ODKAZ PRIAMO NA DOTAZNÍK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6mBC5xUp02zoqYWg0-6p3JNn5jKQbcBIUfYbfOzNengCI0Q/viewform

púť železničiarov

 Viac info o púti nájdete na nasledujúcom odkaze:

/documents/77982/7798422/Put_zelezniciarov.pdf/3149c49c-467c-4248-b548-70ab74981f03

Prihlásiť sa je možné do 20.11.2017 (pondelok)

do manželstva

Kurzy prípravy na manželstvo: Témy a termíny nájdete v priloženom plagáte na nasledujúcom linku:

/documents/77982/7798422/Do+man%C5%BEelstva.pdf/ca24eab7-9684-4553-89b3-37aef74afffa

časopis KAPITULA

Na stránke http://dieceza.kapitula.sk/?g=143&ext=204 nájdete  aktuálne číslo diecézneho časopisu KAPITULA.