Článok

Úradné záležitosti

na farskom úrade môžete vybaviť úradné záležitosti najlepšie v týždni po sv. omši. Keď som prítomný, vybavím vás kedykoľvek.

Termín návštevy môžete dohodnúť aj telefonicky. +421 905 694 717

Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu a prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani v pondelok. Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, som vám k dispozícii aj v tieto dni.

V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt.

 
Narodenie dieťaťa

ohláste (jeden z rodičov) čím skôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov môže prebehnúť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave.

Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú.

Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan-katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky, určené cirkevným právom.

 
Sobáš

nahláste najmenej 4 mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti - krst, birmovanie, Eucharistia -, je potrebná 6-mesačná príprava.

Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

 
Chorých a starých

nám nahlasujte, aby mohli prijímať sviatosti - buď mesačne, alebo minimálne raz za rok.

 
 Úmrtie

nahláste ihneď na fare (aj telefonicky) a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.

 
Zapisovanie úmyslov sv. omší oznámim v rámci oznamov.