Článok

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lúčky
520

034 82  Lúčky

 


Mobil.:         +421 905 694 717

e-mail:         petrekp@gmail.com
                    lucky@kapitula.sk

 

číslo účtu IBAN:

SK74 0900 0000 0000 5671 1370

 

Článok

Peter Petrek, farár