Článok

Profil

farnosť Lúčky
16 zaregistrovaných užívateľov
24 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThLic. Peter Petrek
Kapláni:
Kontaktné informácie

Článok

Farnosť LÚČKY spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

 

Aktuálne oznamy