Článok

Nadácia EKOPOLIS podporila lúčanský projekt „Choč pre nás a my pre neho“

Koncom januára 2010 Lyžiarsko – turistický klub Markuška Lúčky podal žiadosť o schválenie projektu „Choč pre nás a my pre neho“ do programu „Živé chodníky“ Nadácie EKOPOLIS.  Program Živé chodníky vznikol v roku 2007 a odvtedy každoročne Nadácia Ekopolis v Banskej Bystrici v spolupráci s Toyota Motor Slovakia a Toyota Fund for Europe podporuje projekty, ktorých cieľom je prispieť k skvalitneniu ochrany prírody v chránených územiach Slovenska (národné parky, národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie), lepšej komunikácii ich hodnôt voči verejnosti, zapojeniu verejnosti a dobrovoľníkov do obnovy poškodených území, ako aj k zveľadeniu rekreačných a poznávacích funkcií prírody v nich. 

 

Odborná komisia v marci 2010 vybrala 7 projektov, medzi nimi aj náš lúčanský projekt, ktorý bol podporený sumou 3 040 EUR. Autorkou a manažérkou projektu je Ing. Petra Mihoková (rod. Bednáriková).

 

S úpravou a obnovou turistického chodníka vedúceho z Lúčok na Veľký Choč začala skupinka turistov  - nadšencov z Lúčok už minulý rok. V dôsledku veterných smrští bolo na chodníku popadaných veľa stromov – poprepilovali sa cca 24 ks. Turisti vyniesli (na vlastných chrbtoch) do sedla Vráca 54 ks armatúr (o priemere 18 mm) dlhých 900 mm a tiež cca 68 ks žrdiny dlhej 800 – 1000 mm, ktoré boli neskôr využité na vybudovanie 23 schodov – protierózne opatrenia pod sedlom Vráca. Vyčistila sa studnička a bol vyhotovený nový kryt na studničku v podobe malej dreveničky, aby sa návštevníkom lepšie pilo. Vyzbieralo sa niekoľko vriec odpadkov. Keďže počas dažďa a napadaného snehu sa kosodrevina neustále zakliesňovala a zárasty už boli veľmi husté, návštevníci ju museli obchádzať (aj 20 – 30 m), čím „budovali“ nové chodníky a ničili vzácnu vysokohorskú flóru. Preto nasledovali ďalšie brigády na vypilovanie hustého zárastu kosodreviny a čistenia celého chodníka zo sedla Vráca až na vrchol Veľkého Choča. Lúčky sú kúpeľná obec, a preto okrem miestnych turistov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia chodia na Choč aj zahraniční návštevníci – hostia, pacienti...Mnohí z nich zablúdia, pretože kvôli veterným smrštiam a následnej ťažbe dreva chýba v súčasnosti cca 60% turistického značenia. Mnohé smerovníky sú skorodované alebo vrastené do kôry stromov. Odpočívadlo drží pohromade 1 konár, ktorý ho podopiera, preto je potrebné ho asanovať. V súčasnosti je na chodníku opäť popadaných cca 10 ks stromov (v dôsledku víchrice v polovici decembra 2009).  Chceme poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí už v roku 2009 výrazne prispeli k zlepšeniu kvality turistického chodníka, čo okamžite ocenili všetci návštevníci prichádzajúci na Choč. Menovite chceme poďakovať: Peter Trnovský, Michal Pecho, Mišík Rastislav, Pavel Trnovský, Štefan Mišík, Lukáš Bencúr, Alino Garaj, Michal Macko, Petra Mihoková, Nobert Beháň, Peter Kendera.

 

Projekt „Choč pre nás a my pre neho“ chce pokračovať v začatej snahe turistov s cieľom:

 

1)     revitalizovať turistický chodník Lúčky – Veľký Choč

2)     zatraktívniť turistickú trasu doplnením náučných panelov na zvýšenie informovanosti návštevníkov zo Slovenska i zahraničia

3)     zviditeľniť Národnú prírodnú rezerváciu Choč a prírodné pamiatky v obci Lúčky

 

Vyššie uvedené ciele plánujeme splniť nasledovnými aktivitami:

premaľovať červené turistické značenie na celej trase, vymeniť staré turistické smerovníky za nové, príp. osadiť nové turistické smerovníky, vybudovať 23 ks protieróznych schodov v rôznych úsekoch trasy, zhotoviť a osadiť odpočívadlo na Žimerovej, zhotoviť a osadiť 4 ks náučných panelov, zhotoviť drevený kryt nad studničku, upraviť vodný režim pri studničke (zhotoviť odrážadlá), zatarasiť skratky idúce mimo turistického značenia a zamedziť vytváraniu nových, dať vyrobiť a osadiť vrcholovú panoramatickú ružicu, vymeniť zhrdzavenú reťaz a osadiť do nitov, poprepilovať spadnuté stromy a spriechodniť turistický chodník, vytlačiť propagačné materiály.

 

Veríme, že naše úsilie zlepšiť kvalitu turistického chodníka Lúčky – Veľký Choč ocenia nielen všetci návštevníci, hostia a pacienti obce a kúpeľov Lúčky, ale aj samotní domáci obyvatelia, milovníci našej krásnej prírody. S heslom „Roboty je dosť, príďte nám pomôcť!“ je každá usilovná ruka pri týchto aktivitách vítaná...:)  

 

Podrobnosti o projekte a brigádach: petramihok@gmail.com

 

Autorka článku: Ing. Petra Mihoková