Článok

Kapláni vo farnosti Lúčky:

 

01. Ján Piencsák                       

01. 10. 1918   do 15. 12. 1918

02. František Martinka                   

01. 10. 1941   do 21. 02. 1942

03. Vojtech Lizák                          

14. 06. 1942   do 08. 04. 1943

04. Ján Kajan                                

01. 07. 1943    do 30. 06. 1944

05. Andrej Suľa                             

05. 08. 1944    do  11. 08. 1944

06. Alojz Chmelár                          

01. 09. 1990    do 30. 06. 1991

07. Vincent Dzurňák                      

01. 07. 1991     do 14. 04. 1993

Článok

Zoznam kňazov vo farnosti Lúčky

 

01. Ján Schwarz                      -                                          do 24. 01. 1871 farár

02. Andrej Kuchár                  25. 01. 1872                        do 17. 03. 1872 spr. farnosti

03. Ján Modravský                 18. 03. 1872                        do 10. 01. 1880 spr. farnosti

04. Štefan Rodver                   11. 01. 1880                        do  04. 10. 1881 spr farnosti

05. Peter Hanuľa                     05. 10. 1881                       do 13. 04. 1882 spr. farnosti

06. Jozef Miššura                    14. 04. 1882                       do 23. 05. 1897 spr. farnosti

07. Jozef Hoher                       01. 06. 1897                       do 21. 11. 1987 spr. farnosti

08. Andrej Bažík                     22. 11. 1897                       do 23. 07. 1905 farár

09. Bernard Sommer               24. 07. 1905                       do 20. 08. 1905 spr. farnosti

10. Ladislav Mojž                   21. 08. 1905                       do 23. 10. 1906 spr. farnosti

11. Bartolomej Ján Smizsár     24. 10. 1906                       do 20. 04. 1915 farár

12. Karol Machay                   21. 04. 1915                       do 31. 07. 1915 spr. farnosti

13. Ladislav Mikula                 01. 08. 1915                       do 15. 12. 1918 farár

14. Andrej Scheffer                16. 12. 1918                        do  18. 08. 1929 farár

15. Jazef Hoher                       19. 08. 1929 exurendo        do 30. 11. 1929 farár L. Teplá           

16. Michal Bažík                     01. 12. 1929                        do 30. 07. 1944 farár - dekan

17. Andrej Suľa                      12. 08. 1944                        do 31. 01. 1945 spr. farnosti

18. Rudolf Varhoľ                   01. 05. 1945                        do 24. 11. 1945 spr. farnosti

19. Andrej Suľa                      25. 11. 1945                        do 01. 10. 1958 spr. farnosti

20. Kornel Brtko                     23. 11. 1958                        do 22. 11. 1988 spr. farnosti

21. Vincent Dorník                  23. 11. 1988 exurendo         do  28. 02. 1989 farár Lisková

22. Arnold Blažej Matejovie    23. 11. 1988 exurendo         do 28. 02. 1989 farár L Teplá

23. Alojz Frankovský              01. 03. 1989                        do 31. 08. 1990 spr. farnosti              

24. Jozef Gazda                      01. 09. 1990                        do 14. 04. 1993 spr. farnosti

25. Vincent Dzurňák               15. 04. 1993                        do 30. 06. 2002 spr. farnosti

26. Peter Kvasňák                  01. 07. 2002                                                  spr. farnosti

 

Kapláni vo farnosti Lúčky:

 

01. Ján Piencsák                     01. 10. 1918                            do 15. 12. 1918

02. František Martinka            01. 10. 1941                            do 21. 02. 1942

03. Vojtech Lizák                   14. 06. 1942                            do 08. 04. 1943

04. Ján Kajan                         01. 07. 1943                            do 30. 06. 1944

05. Andrej Suľa                      05. 08. 1944                           do  11. 08. 1944

06. Alojz Chmelár                   01. 09. 1990                           do 30. 06. 1991

07. Vincent Dzurňák                01. 07. 1991                           do 14. 04. 1993

 

Ján Dorník – kňaz.

 

nar. 22. 12. 1876 v Lúčkach pri Ružomberku

ord. 30. 06. 1900

                   1900 – kaplán Sedliacka Dubová

                   1902 – kaplán Nižné Ružbachy

                   1903 – kaplán Hybe

                   1904 – kaplán Lokca

                   1906 – kaplán Zázrivá

                   1906 – kaplán Hruštín

                   1907 - kaplán Rapča

                   1909 – kaplán Podvík /Poľsko/

                   1910 – adm.Nižné Matiašovce

                   1922 -  adm. Spišské Bystré /Kubachy/

zomrel: 31. 08. 1986 V Spišskom Bystom, kde je aj pochovaný.

Copia matriculae baptisatorum parochiae ex anno 1871 – 1895

pag. 37. , No. 65.:

nativitátis: 22. 12. 1876

baptismi: 24. 12. 1876

Ján Dorník syn rodičov: Ondrej Dorník a Mária r. Slivka.

                                        Lúčky 14

                         krst. Rod. : Ján Pecho Smolko a Zuzana Ťapko

                         krstiteľ: Ján Mordavský

                                      

/prvoroden./