Článok

Článok

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
 

 

Liturgický rok „B"                                                                                         12. apríl 2021

 

O Z N A M Y

 

 

Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorou sa končí Veľkonočná oktáva.

 

Dnešné poludňajšie zvonenie je na celom Slovensku pietnou spomienkou na obete epidémie.

 

Predsieň kostola je denne otvorená na individuálnu adoráciu. V týždni (pondelok – piatok) od 17.00 do 18.00  je pred kostolom k dispozícii kňaz na svätú spoveď a sv. prijímanie. V tomto čase sa budú pred kostolom priebežne zapisovať aj omšové úmysly na obdobie od mája do augusta.

 

Úprimné Pán Boh zaplať za Vašu starostlivosť o farnosť.

 

Budúca nedeľa je tretia veľkonočná.

 

 

Článok

Od 1.1.2021 je v platnosti celoštátny lockdown. Sú preto zrušené verejné bohoslužby. Prijaté omšové úmysly odslúžime v súkromí. Nedeľnú sv. omšu o 10.30 vysielame online. Prípadné zaopatrovanie zomierajúcich môžete nahlásiť telefonicky.  

Od 1.4.2021povolené individuálne návštevy kostola a prijímanie sviatostí. Spovedáme a rozdávame sv. prijímanie od pondelka do piatka v čase od 17.00 do 18.00

Článok