Článok

 

 

 

Tretia nedeľa cez rok

 

 
 
O Z N A M Y
 
 
 
Liturgický prehľad týždňa:
Utorok      28.01.2019       Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
Piatok       31.01.2019      Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Nedeľa      02.02.2019     Obetovanie Pána (Hromnice)
 
 
V sobotu (1.2.) po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť.
 
Na budúcu nedeľu slávime Obetovania Pána. Pri sv. omšiach hromničné žehnáme sviece.
 
Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po sv. omšiach je prvonedeľná zbierkapopoludní adorácia.