Farské oznamy

 

 

 

 

 

 

Zoslanie Ducha Svätého

 

Liturgický rok „A"                                                                                 28. máj 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Pondelok    29.05.2023          Svätodušný pondelok

Štvrtok       01.06.2023          Krista Kňaza, sviatok

Sobota        03.06.2023          Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka

Nedeľa       04.06.2023          Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

 

Túto nedeľu (4.6.) o 9.00 pán biskup v katedrále slávi sv. omšu spojenú s birmovaním. Po nej nasleduje celodenná adorácia, ktorá sa ukončí o 16.30 ružencom, eucharistickým požehnaním a slávnostnými vešperami.

 

V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme ráno polhodinu a večer hodinu pred sv. omšami; v štvrtok a piatok od 15.00.

 

Chorých navštívime pán farár v štvrtok a pán kaplán v piatok dopoludnia.

 

V sobotu bude fatimská pobožnosť.

 

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci jún. Popoludní bude adorácia a po sv. omšiach prvonedeľná zbierka.

 

Sviatosť manželstva prijímajú Viktor Sidor z Chrenovej a Margaréta Čerbová z Klokočiny. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.