Farské oznamy


Štvrtá nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „A"                                                                            29. január 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Utorok       31.01.2023           Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Štvrtok       02.02.2023          Obetovanie Pána, sviatok

Piatok        03.02.2023          Sv. Blažeja biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa      04.02.2023          Piata nedeľa cez rok

 

 

V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme ráno polhodinu a večer hodinu pred sv. omšami; v štvrtok a piatok od 15.00.

 

Chorých navštívime pán farár v štvrtok a pán kaplán v piatok dopoludnia.

 

V štvrtok pri sv. omšiach žehnáme hromničné sviece. Večerná adorácia kvôli tomu nebude.

 

V piatok udeľujeme svätoblažejské požehnanie: ráno spoločné a večer individuálne. 

 

V sobotu bude fatimská pobožnosť.

 

Budúca nedeľa prvá v mesiaci február. Popoludní bude adorácia a po sv. omšiach prvonedeľná zbierka. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať. 

 

Naliehavo Vás prosíme, aby ste žobrajúcim ľuďom nedávali finančnú hotovosť, ktorú vedia poľahky zneužiť. Ak im chcete naozaj pomôcť, podarujte im radšej tzv. hlinený dukát, ktorý si vedia zameniť za jedlo či nocľah. Tieto hlinené dukáty distribuované charitou sa dajú kúpiť aj v našej sakristii v cene 1 €