Farské oznamy

 

Prvá adventná nedeľa

 

 

Liturgický rok „B"                                                                            3. december 2023

 

 

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad

Streda          06.12.2023            Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Štvrtok        07.12.2023            Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa. Cirkvi, spomienka

Piatok          08.12.2023            Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

Nedeľa       10.12.2022            Druhá adventná nedeľa

 

 

Táto nedeľa (3.12.) je prvá v mesiaci. Popoludní je adorácia. Po sv. omšiach sa koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia je prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.00 a 17.30. Okrem toho aj sv. omša pre cirkevnú školu s približným začiatkom o 10.15. Piatok, na ktorý pripadá slávnosť, nie je dňom pokánia.

 

Sv. omše len pri svetle sviec a, pokiaľ to bude liturgicky možné i s rorátnym formulárom, budú bývať počas adventu v stredu a v sobotu ráno. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné kahance a tiež dbali o to, aby ste nevyliali vosk na koberec.

 

Tú domácnosť, ktorá by sa chcela zapojiť do putovnej pobožnosti "Kto dá prístrešie Svätej rodine?", možno ešte nahlásiť v sakristii.

 

Hospic možno podporiť konzumáciou Maltézskeho punču vo vianočnom mestečku na námestí od štvrtka (7.12.) do nedele (10.12.).

 

Na budúcu nedeľu (10.12.) sa po dopoludňajších sv. omšiach budú konať Adventné trhy, ktoré organizuje naša Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda. Kúpou ručne vyrobených predmetov s vianočnou tematikou je možné túto školu podporiť.