Manželstvo

MANŽELSTVO

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša, ideálne aj skôr. Prvé, informačné stretnutie si treba dohodnúť prostredníctvom mailu. Snúbenci sa na ňom dozvedia údaje o spôsobe prípravy i potrebných dokladoch.