Článok

Adresa farského úradu:

Chrenovská 25, 949 01 Nitra

Tel: 037/73 367 21

E-mail: nitra.chrenova@nrb.sk

Bankové spojenie: SK56 0900 0000 0050 3039 4939