Článok

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 16. apríla 2023. 

 

 

Termíny birmovaneckých stretnutí: 30.9., 14.10., 28.10., 18.11., 25.11., 9.12., 16.12., 20.1., 10.2., 4.3., 17.3. 

Stretnutie začína o 18.15.

 

Prirodzenou súčasťou prípravy je aj nedeľná sv. omša. Účasť na nej sa značí na kartičku, ktorú birmovanec dostal na prvom stretnutí.