Kňazi

Správcovia farnosti:

 1. Jozef Varhanik 

1998 - 2001 farský administrátor

2. Peter Holbička    

 2001 - 2004 farský administrátor 

3. Vladimír Paulíni  

2004 - 2006 farský administrátor 

4. Peter Štálnik        

2006 - 2007 farský administrátor           

5. Peter Korenčiak

2007 - 2012 farský administrátor

2012 - 2015 farár

6. Martin Bošanský

2015 - 2018  farský administrátor

2018 -           farár


Kapláni:

Anton Košík                   1999 - 2000

Ján Michút                     2000 - 2002

Peter Mikuš                    2002 - 2003

Róbert Dorman              2003 - 2004

Stanislav Duník              2004 - 2005

Peter Štálnik                   2005 - 2006

Martin Bošanský            2006 - 2009

Peter Dobrovodský         2009 - 2010

+ Pavol Ištók                   2010 - 2011

Jaroslav Mujgoš             2010 - 2011

Eduard Janíček              2011 - 2013

Ondrej Kellner               2011 - 2015

Miroslav Cimerák          2015 - 2016

Anton Ďatelinka             2016 - 2019

Martin Vitek                   2019 - 2021

Marek Sedlár                  2021 - 2022

Michal Zajac                   2022 - 

 

Dejiny farnosti

HISTÓRIA

Pôvodný chrenovský kostol z 9. - 11. storočia stál na Martinskom vrchu. Bol farským kostolom stredovekej farnosti sv. Martina, ktorá neskôr zanikla a bola pričlenená do farrnosti Nitra. Kostol postupne chátral a r. 1911 bol kvôli havárijnému stavu zbúraný. 

Dnešný kostol sv.Martina na Chrenovej bol vystavaný počas vojny v rokoch 1942 - 1943.  14. novembra 1943 ho požehnal nitriansky biskup Dr. Karol  Kmeťko ako filiálny kostol farnosti Nitra-Horné mesto.

Ústredná maľba na strope kostola je od akademického maliara Edmunda Massanyiho a predstavuje charitatívny skutok sv. Martina. Za postavou sv. Martina je znázornený pôvodný kostol, ktorý stál na Martinskom vrchu.

Súčasťou kostola bol komplex kultúrneho domu. R. 1992 bola sála kultúrneho domu prepojená so sakrálnym priestorom, čím sa kapacita kostola zväčšila na dvojnásobok

1. júla 1998 sa stal farským kostolom novozriadenej farnosti Nitra-Chrenová. 

V nedeľu 10. novembra 2013 bol chrám slávnostne posvätený.

Dňa 12. novembra 2017 boli do života uvedené a požehnané symboly farnosti: erb, zástava a pečať.

Pri 20. výročí založenia farnosti (1.7.2018) boli generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom do oltára slávnostne uložené relikvie sv. Martina, Františka a Dominika.