Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í


P O N D E L O K – 27.01.2020

07:00     ZA BOŽIU POMOC A POŽEHNANIE PRE TÝCH, KTORÍ POMÁHAJÚ V KOSTOLE

17:30     ZA BOŽIU POMOC A POŽEHNANIE PRE RODINU


U T O R O K – 28.01.2020

07:00     + CYRIL A MARTINA

17:30     + MARGITA, FRANTIŠEK, MARGITA A RODIČIA


S T R E D A – 29.01.2020

07:00     ZA BOŽIU POMOC A POŽEHNANIE PRE ANNU A JAKUBA

17:30     + CELESTÍNA KOZÁROVÁ


Š T V R T O K – 30.01.2020

07:00     + ANNA A STARÍ RODIČIA

17:30     + JOZEF, ALŽBETA, ANTÓNIA, FRANTIŠEK A VERONIKA


P I A T O K – 31.01.2020

07:00    + ĽUDOVÍT, VILMA, VLADIMÍR A MIROSLAV

17:30    + VIERA


S O B O T A – 01.02.2020

07:00     + ZA ZOMRELÝCH V RODINE

17:30     +


N E D E Ľ A – 02.02.2020

07:00     + JOZEF, MÁRIA, PETER A RODIČIA

08:30     + JÁN A RODIČIA

10:30     + ŠTEFAN, IDA A IVAN

17:30     PRO POPULO