Článok

Ú M Y S L Y    S V Ä T Ý C H    O M Š Í

 

 

 

 

 

P O N D E L O K – 15.07.2024

 

07:00 + milan

 

17:30 + milan a rodičia z oboch strán

 

 

U T O R O K – 16.07.2024

 

07:00 + michal, ida a manžel michal

 

17:30 + jozef, mária, anton a starí rodičia

 

 

S T R E D A – 17.07.2024

 

07:00 + miloš, marta, štefan a ján

 

17:30 +

 

 

Š T V R T O K – 18.07.2024

 

07:00 za z.b.p. Pre maroša, juraja a majka

 

17:30 + helena, ondrej a starí rodičia

 

 

P I A T O K – 19.07.2024

 

07:00 + ľuboš

 

17:30 + roman a rodičia

 

 

S O B O T A – 20.07.2024

 

07:00 + štefan, valéria, rodičia, súrodenci a marcel

 

17:30 +

 

 

n e d e ľ a – 21.07.2024

 

07:00 + anna, jozef, katarína

 

08:30 + ján

 

10:30 + jozef a rodičia z oboch strán