Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 11.11.2019

07:00     +     Štefan a Antónia

17:30     +     Jozef a rodičia

 

U T O R O K – 12.11.2019

07:00     +     Ján, Veronika, Gabriel, Irena a Anton

17:30     +     Jozef a rodičia z oboch strán

 

S T R E D A – 13.11.2019

07:00     +     Jozef, Paulína, Baltazár a Mária

17:30     +     pohrebná:

 

Š T V R T O K – 14.11.2019

07:00     +     Michal, Ida, Štefan a Margita

17:30     +     Ján, Berta a starí a krstní rodičia

 

P I A T O K – 15.11.2019

07:00     +     Imrich a Mária

17:30     +     Ľuboš a Ján

 

S O B O T A – 16.11.2019

07:00            za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

17:30     +     Peter Hamza

N E D E Ľ A  – 17.11.2019

07:00            pro populo

08:30     +     Alžbeta, Jozef, Alžbeta, Rozália a Jozef

10:30            poďakovanie Ľudmily a Jozefa za 50 rokov manželstva

17:30     +     Kornel, Peter, Rozália a Alžbeta