Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 25.09.2023

07:00            Poďakovanie s prosbou o zBp deti a vnukov

17:30     +     Dominik a rodičia z oboch strán

 

U T O R O K – 26.09.2023

07:00     +      Anna, Radoslav a starí rodičia z oboch strán

17:30     +      Helena a Ján

 

S T R E D A – 27.09.2023

07:00      +      Viliam, Alžbeta, Viliam a Konrád

17:30      +

Š T V R T O K – 28.09.2023

07:00     +      Štefan, Valéria, Marcel a rodičia,  súrodenci z oboch strán

17:30             za ZBP pre rodinu

 

P I A T O K – 29.09.2023

07:00     +     Vladimír, Mária, rodičia a starí rodičia

17:30     +     Milan  a starí rodičia z oboch strán

 

S O B O T A – 30.09.2023

07:00      +     Štefan, Terézia a rodičia z oboch strán

17:30      +     Anna Krajňáková

 

N E D E Ľ A – 01.10.2023

07:00      +   Pavol, Alžbeta, František a Ján

08:30      +   Ladislav, Anna, Ladislav, František, Ladislava a rodičia z oboch strán

10:30      +   Jozef, Milan, Tomáš, František a  rodičia z oboch strán

17:30           pro populo