Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

N E D E Ľ A  – 09.05.2021

07:00     +     Michal, Júlia a rodičia        

08:30             za zBp a požehnanie pre dcéry s rodinami

10:30             za zBp a požehnanie pre dcéru Martinu

17:30            pro populo

Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 10.05.2021

07:00     +      Jozef, Milan a rodičia

17:30     +      rodičia, starí rodičia z oboch strán a sestra Božena

 

U T O R O K – 11.05.2021

07:00     +      Peter

17:30     +      Štefan, Jozef a rodičia

 

S T R E D A – 12.05.2021

07:00             za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

17:30                        

 

Š T V R T O K – 13.05.2021

07:00     +      Vladimír, Mária, rodičia a starí rodičia

17:30     +      Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

P I A T O K – 14.05.2021

07:00     +      Jarmila, Veronika a František

17:30     +      Terézia, Ivan a Mária

 

S O B O T A – 15.05.2021

07:00    +       Anna

17:30            

 

N E D E Ľ A  – 16.05.2021

07:00             pro populo         

08:30     +      Daniela, Samuel, Ladislav a Viliam

10:30     +      Miroslav Varga

17:30     +      zomrelí obyvatelia Lúčnej ulice č. 1