Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 20.03.2023

07:00     +     Jozef a rodičia

17:30     +     Radoslav, Anna a starí rodičia z oboch strán

 

U T O R O K – 21.03.2023

07:00            poďakovanie za 60 rokov  Jozefíny

17:30     +     Milan a rodičia

 

S T R E D A – 22.03.2023

07:00      +    Marián

17:30      +   

 

Š T V R T O K – 23.03.2023

07:00      +    Mária, Rudolf, rodičia z oboch strán a Vladko

17:30      +    Jozef, Rozália a rodičia z oboch strán

 

P I A T O K – 24.03.2023

07:00       +   Karol, Anna, Alojz, Mikuláš a rodičia

17:30       +   Marián, Michal a Mária

 

S O B O T A – 25.03.2023

07:00     +     Ladislav, Helena, Mária, Terézia, Vladimír, rod. z oboch strán

17:30     +     Vladimír a rodičia z oboch strán

 

N E D E Ľ A  – 26.03.2023

07:00     +     Mária, Ľudovít, rodičia z oboch strán, Klára a Helena

08:30     +     Alojzia

10:30     +     František

17:30            pro populo