Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 22.04.2024

07:00     +     z rodiny Horskej a Knebugelovej

17:30             za z.B.p. pre rodinu

 

U T O R O K – 23.04.2024

07:00     +     Gregor, Mária, Anna

17:30     +     Mária, Štefan a Vojtech

 

S T R E D A – 24.04.2024

07:00             poďakovanie a prosba o potrebné milosti pre rodinu

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 25.04.2024

07:00             poďakovanie a prosba o potrebné milosti pre rodinu

17:30     +      Branko a starí rodičia z oboch strán

 

P I A T O K – 26.04.2024

07:00            za z.B.p. pre Emíliu

17:30     +     Anna, Karol, Jolana, Otto, Peter

 

S O B O T A – 27.04.2024

07:00     +     Leonard, Ľuboš, Jozef, Michal, syn Michal, Helena, Milan

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 28.04.2024

07:00            pro populo

08:30     +     Ján, Alžbeta, František a rodičia z oboch strán

10:30     +     Martinka a starí rodičia z oboch strán

17:30     +     z rodiny Blyscovej, Lukáčovej, Bernátovej a Ján