História

Ukazujem 1 - 10 z 459 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

« Späť

15. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Ľubovoľná spomienka.
Piatok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov bude pokračovať od augusta.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok– piatok od 8.00 – do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Kostol v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sa bude otvárať vždy pol hodinu pred svätou omšou.
Spovedáme v našej záhrade alebo v kostole, podľa počasia.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan