História

Ukazujem 1 - 10 z 626 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 63

Oznamy

« Späť

2. nedeľa v cezročnom období "B" 2024

Liturgický kalendár

Streda: sv. Antona, opáta, spomienka
Nedeľa: 3. nedeľa v období cez rok „B“ (Nedeľa Božieho slova)

Oznamy

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 19.1.2024 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

V stredu 17.1.2024 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

V stredu 17.1.2024 sa vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch uskutoční rekolekcia kňazov piešťanského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:30 hod. vo farskom kostole sv. Štefana v Piešťanoch.

Od 18. do 25. januára 2024 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme tento úmysel i do svojich modlitieb. Veriaci, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a na zakončení tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V rámci projektu Dobrá novina sa spolu v celých Piešťanoch vyzbierala suma 6200 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Na budúcu nedeľu 21.1.2024 bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. Vďaka vaším milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan