História

Ukazujem 1 - 10 z 348 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 35

Oznamy

« Späť

2. pôstna nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Piatok: Prvý piatok v mesiaci
Nedeľa: Tretia PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Zbierka na katolícku charitu bola 1313,10 Eur. Pán nech požehná všetkých darcov.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16.30. Naďalej prebieha prvopiatková zbierka potravín na pomoc ľuďom v núdzi. Chorých budeme spovedať ako zvyčajne.

Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac apríl. V pondelok ráno len na ranné sv. omše.

Pôstna krabička pre Afriku je možnosť pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky a pomôcť svojím pôstnym darom vo forme modlitby alebo finančného príspevku. Krabičky sú na stolíku vzadu.
Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli 2% v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke, pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné P. Boh odmeň! Tlačivá sú vzadu kostola.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. Ešte dva termíny sú voľné. V KBSJ bude v piatok o 15.15. V nedeľu na Červenej veži o 14.30 so začiatkom už pri 1. zastavení. Dnes sa na červenej veži nekoná z dôvodu predpovede počasia a vysokej chorobnosti.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Opätovne upriamujeme pozornosť na farskú nástenku.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 10. 6. 2018 o 10.30.

Pozývame Vás na farskú púť do Talianska pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50. výročia od smrti Pátra Pia od 7. do 14. septembra. Navštívime mestá Manopello, San Giovanni Rotondo, Gargano, Bari, Pietrelcina, Rím, Vatikán, Assisi, Padova. Cena je 395 €. V cene je autobusová doprava, 5 nocí ubytovanie (z toho 2 noci ubytovanie v San Giovanni Rotondo, 2 noci v Ríme a 1 noc v Assisi), 5x polpenzia (z toho 5x raňajky a 5x večere), pobytová taxa, dvaja kňazi – jeden kňaz a zároveň sprievodca JCLic. Peter Paľovčík a druhý kňaz bude ako duchovný doprovod z našej Farnosti sv. Cyrila a Metoda. Cestovať je možné aj na občiansky preukaz. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárií NOE travel, ktorá sídli z kraja nášho pastoračného centra, prípadne sa zapíšte v sakristii. Bližšie info na farskej nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na charitu – 2330 eur. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h; stredu až piatok od 17.00h.

Od štvrtka po popolcovej strede sa modlíme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. krížovú cestu.

Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania – hodinová adorácia pred sv. omšou.

Zapisovanie sv. omší bude vo štvrtok, 1. 3. 2018 vždy 30 minút pred svätými omšami na mesiac marec.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 3. marca 2018 po rannej svätej omši.

Materské Centrum. V stredu o 9.30h. pozývame ako zvyčajne mamičky s malými deťmi do nášho jezuitského pastoračného centra.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci ďalšieho pokračovania projektu Umenie Duchanávrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Od 23. februára je tu prezentované dielo slovenského výtvarníka, Michala Kerna s názvom: Kríž.

Spoločnosť Ježišova prosí aj tento rok o 2% z dane na podporu apoštolskej činnosti, ktorú robí po celom Slovensku: exercičné domy, fakultu, centrá spirituality, atď. Formulár je dostupný aj na internete: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=14394 alebo pri pokladničkách vzadu v kostole. Ďakujeme.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan