História

Ukazujem 1 - 10 z 641 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

2. Veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva) 2024

Liturgický kalendár

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť (preložená z 25. marca)
Štvrtok: sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa: 3. Veľkonočná nedeľa

Zbierka na Boží hrob bola spolu 1 700 EUR a veľkonočná farská ofera bola spolu 5 130 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 12.4.2024 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude katechéza.

Pozývame k modlitbám za život a nenarodené deti každú stredu o 10:00 hod. pred nemocnicou.

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF Univerzity Komenského a ABÚ v Trnave opäť organizuje Kurz lektorov pre všetkých členov Trnavskej arcidiecézy. Bude sa konať 13. apríla 2024 (v sobotu) v priestoroch Arcibiskupského úradu. Bližšie informácie na plagáte.

Od pondelka zapisujeme po sv. omšiach úmysly sv. omší na mesiac máj. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše.

Vo farskom kostole pri relikvii sv. Pátra Pia sme umiestnili svietnik na votívne sviečky. Cena jednej sviečky je 70 centov.

Procesia k úcte Božieho milosrdenstva bude dnes o 14:30 hod. od Kaplnky Božského Srdca Ježišovho do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde sa o 15:00 hod. pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva so zamysleniami z denníčka sv. sestry Faustíny (V prípade nepriaznivého počasia bude modlitba Korunky vo farskom kostole o 15:00 hod.) Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých veriacich. Prosíme aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, odpútanosť od akéhokoľvek hriechu, aj všedného, modlitba Otče náš, Verím v Boha a nábožná invokácia k milosrdnému Pánu Ježišovi napr. „Ježišu dôverujem ti!“ pred Najsv. Sviatosťou oltárnou).

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan