História

Ukazujem 1 - 10 z 546 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 55

Oznamy

« Späť

3. adventná nedeľa "C" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Lucia, panna a mučenica, spomienka.
Utorok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Sväté omše vo farskom kostole pokračujú tak ako obvykle. V sobotu sú sv. omše 7.00, 17.1518.30 hod. (s nedeľnou platnosťou) a v nedeľu 7.30, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Vianočná svätá spoveď: spovedá sa pondelok až piatok pred sv. omšami od 17.00 do 17.50. Na Banke v sobotu od 9.00 do 11.00. Prosíme vás, aby ste si svätú spoveď nenechali na poslednú chvíľu pred štedrým dňom.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac január. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše. Zapisujeme len jeden úmysel. Ďakujeme za pochopenie.

Vysielané sv. omše na farskej stránke pokračujú naďalej v stredu 18.00, piatok 18.00 a v nedeľu 10.00 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan