História

Ukazujem 1 - 10 z 632 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 64

Oznamy

« Späť

3. pôstna nedeľa "A" 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa: 4. pôstna nedeľa (Nedeľa Laetare – radosti) „A“

Oznamy

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 17.3.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:20 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17:15 hod.V nedeľu bude Krížová cesta pred večernou sv. omšou o 17:15hod. vo farskom kostole.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej farnosti sv. Cyrila a Metoda v termínoch:

  • ZŠ Brezová – 27. mája 2023 o 10:30 hod.
  • ZŠ Vajanského a ZŠ Scherera – 3. júna 2023 o 10:30 hod.
  • na Banke – 28. mája2023 o 9:00 hod.

Pozývame na celovečernú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v piatok 17.3.2023 od 19:00 – 24:00. Hľadáme techniku a pomocníkov, ktorí by dokázali zabezpečiť živý prenos modlitby sv. ruženca cez internet.

Prosíme o nahlásenie chorých (okrem tých, ktorých spovedáme na prvý piatok), ktorí by sa chceli vyspovedať k Veľkonočným sviatkom. Prihlásiť ich môžete v sakristii, telefonicky popr. vo farskej kancelárií v úradných hodinách.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva a pre laických študentov. Viac informácií na webovej stránke fakulty.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan