História

Ukazujem 1 - 10 z 638 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 64

Oznamy

« Späť

3. Veľkonočná nedeľa "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa: 4.Veľkonočná nedeľa

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 28.4.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

Pozývame k modlitbám za život a nenarodené deti každú stredu o 10:00 hod. pred nemocnicou.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Sv. omše s formulárom „Za povolania na kňazský stav“ budú v kostoloch farnosti a v kaplnke BSJ vo štvrtok 27.4.2023. Zároveň na budúcu nedeľu 30.4.2023 bude aj zbierka na seminár. Za milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan