História

Ukazujem 1 - 10 z 632 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 64

Oznamy

« Späť

30. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Streda: Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok
Štvrtok: Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich
Sobota: Výročie posviacky farského chrámu SV. CYRILA A METODA. Slávnosť
Nedeľa: 31. nedeľa v období cez rok „A“

Pozývame na večernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole v piatok 3.11.2023 od 19:00 – 22:00 hod.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii farského kostola vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 10 EUR.

Zbierka na misie bola spolu 1945 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedať ku sviatkom a k prvému piatku budeme vo farskom kostole v pondelok, utorok od 16:00 hod. a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ v pondelok, utorok a piatok od 15:45 hod.

V stredu na Slávnosť všetkých svätých je prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Pobožnosť za zosnulých na Bratislavskom cintoríne bude pri hlavnom kríži v stredu 1.11. o 15:00 hod. Na Banke vo štvrtok 2.11. o 16:00 hod. a v Kocuriciach v stredu 1.11. po svätej omši.

V sobotu na slávnosť posvätenia kostola sv. Cyrila a Metoda môžeme získať úplné odpustky. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, nábožná návšteva kostola pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána, Vyznanie viery a vylúčenie akéhokoľvek hriechu, aj všedného.

Podmienky odpustkov – vo štvrtok na pamiatku zosnulých veriacich kto navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa „Otče náš“ a „Verím v Boha“ môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť IBA dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť tieto podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a ako vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
Tiež v dňoch od 1. do 8. novembra môžeme každý deň zachrániť jednu dušu z očistca. Okrem obvyklých podmienok musíme navštíviť daný deň cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Jedna sv. spoveď stačí na získanie všetkých odpustkov.

Sviečka za nenarodené deti - 2. novembra si pripomíname aj všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame vás v tento deň k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domovov. Sviečky si môžete zakúpiť vzadu v kostole na stolíku - budú k dispozícií v stredu 1. novembra (peniaze môžete vhodiť do pokladničky v kostole). Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života. Pán Boh zaplať.

V stredu 1.11. je sviatok, úradné hodiny nie sú a taktiež nebude celodenná adorácia.

Spoločenstvo KPčko pozýva deti a mladých, ktorí navštevujú 3.-9. ročník ZŠ na stretnutia, ktoré bývajú každú druhú sobotu v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch. Bližšie info na plagáte na výveske.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan