História

Ukazujem 1 - 10 z 626 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 63

Oznamy

« Späť

4. adventná nedeľa "B" 2023

Liturgický kalendár

Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Utorok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Streda: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Nedeľa: Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Oznamy

Stretnutie birmovancov a prvoprijímajúcich detí v tomto týždni nebude.

Celodenná adorácia dnes nebude, taktiež nebude v pondelok na Narodenia Pána 25.12., v utorok na sviatok sv. Štefana 26.12., v nedeľu Svätej Rodiny 31.12. a na nový rok v pondelok 1.1.2024.

Odovzdanie Betlehemského svetla bude pri farskom kostole 24.12. od 10:00 – 12:00 hod.

V nedeľu 24.12. a nasledujúcu nedeľu Svätej Rodiny 31.12. sv. omša vo farskom kostole o 18:00 hod. nebude.
Ďakovná pobožnosť na konci roka
bude vo farskom kostole pri sv. omši v nedeľu 31.12. o 10:30 hod.

Polnočná svätá omša bude 24.12.:

  • vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 24:00 hod.
  • na Banke o 24:00 hod.
  • v Kocuriciach o 22:00 hod.

Tradičná farská vianočná ofera bude pri polnočnej sv. omši a sv. omšiach na Božie Narodenie 25.12. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

Na slávnosť Narodenia Pána v pondelok 25.12. a na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana v utorok 26.12., sv. omše budú ako v nedeľu.

Farnosť sv. Štefana pozýva všetkých na živý Betlehem, ktorý sa uskutoční na Štedrý deň 24.12. o 14:00 a 15:00 hod. vo dvore starej fary.

Kto má záujem na sviatok sv. Štefana 26. decembra v popoludňajších hodinách prijať koledníkov Dobrej noviny a podporiť tak humanitárne projekty v rozvojových krajinách, môže sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola. Pokiaľ nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť do pokladničky s označením Dobrá novina, ktorá bude umiestnená pri jasličkách v kostole.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan