História

Ukazujem 1 - 10 z 589 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 59

Oznamy

« Späť

6. Veľkonočná nedeľa "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: 7. Veľkonočná nedeľa „A“

Oznamy

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:15 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 19.5.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

ZŠ Brezová 1. sv. prijímanie – 27.5.2023 o 10:30 hod. Nácvik – 24.5.2023 o 18:30 hod. a po nácviku skúška šiat. Sv. spoveď – 26.5.2023 od 16:00 – 18:00 hod. Upratovanie kostola 25.5.2023 po večernej sv. omši.
ZŠ Vajanského a ZŠ Scherera 1. sv. prijímanie – 3.6.2023 o 10:30 hod. Nácvik – 31.5.2023 o 18:30 hod. a po nácviku skúška šiat. Sv. spoveď – 2.6.2023 od 16:00 – 18:00 hod. Upratovanie kostola 1.6.2023 po večernej sv. omši.
ZŠ Banka 1. sv. prijímanie – 28.5.2023 o 9:00 hod. Nácvik – 26.5.2023 o 18:30 hod. v kostole na Banke. Skúška šiat bude v sakristii farského kostola v Piešťanoch 24.5.2023 po večernej sv. omši. Sv. spoveď – 26.5.2023 od 16:00 – 18:00 hod vo farskom kostole v Piešťanoch.

Pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosba za úrodu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať 30.9.2023 (sobota) o 10:30 hod.

V piatok 19.5.2023 o 15:00 hod. sa za účasti o. nuncia Mons. Nicolu Girasoliho a o. arcibiskupa Mons. Jána Oroscha uskutoční požehnanie kúpeľných prameňov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

Dnes o 18:00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orvišti uskutoční slávnostný koncert ku Dňu Matiek. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

Spevácky zbor Coro Laudamus srdečne pozýva na slávnostný koncert dňa 20.5.2023 o 16:00 hod. v kaplnke u Jezuitov. Záujemcov, ktorí by sa chceli pridať k tomuto speváckemu zboru pozývajú každú stredu o 17:30 hod. na nácvik v klube Svornosť na Vážskej ulici.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan