História

Ukazujem 1 - 10 z 642 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

7. Veľkonočná nedeľa "B" 2024

Liturgický kalendár

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
Utorok: sv. Mateja, apoštola, sviatok
Štvrtok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Oznamy

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorý sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni nebude.

ZŠ Vajanského, ZŠ Scherera a ZŠ Brezová 1. sv. prijímanie – 25.5.2024 (sobota) o 10:30 hod. Skúška šiat bude v stredu 15.5.2024 po večernej sv. omši v sakristii. Nácvik – 22.5.2024 (streda) o 18:45 hod. Upratovanie kostola 23.5.2024 (štvrtok) po večernej sv. omši. Sv. spoveď – 24.5.2024 (piatok) od 16:00 – 18:00 hod.
ZŠ Banka 1. sv. prijímanie – 26.5.2024 (nedeľa) o 9:00 hod. Skúška šiat bude v sakristii farského kostola v Piešťanoch v stredu 15.5.2024 po večernej sv. omši. Nácvik – 22.5.2024 (streda) o 18:45 hod. v kostole na Banke. Sv. spoveď – 24.5.2024 (piatok) od 16:00 – 18:00 hod vo farskom kostole v Piešťanoch.

Stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosba za jednotu kresťanov a duchovné povolania.

V stredu 15.5.2024 sa uskutoční rekolekcia kňazov piešťanského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9:30 vo farskom kostole vo Veselom.

Loretánske litánie sa v máji budeme modlievať po sv. omšiach.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator (Príď, Duchu Svätý tvorivý) na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Je potrebné sa čím skôr prihlásiť na farskú púť do Ríma v dňoch 24. – 30.6.2024 (meno, priezvisko, adresu a tel. č.) v sakristii alebo na farskom tel.č.: 033/77 493 33. Bližší program je na plagáte na nástenke.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan