História

Ukazujem 1 - 10 z 642 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

Najsvätejšej Trojice "B" 2024

Liturgický kalendár

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: sv. Justína, mučeníka, spomienka – prvá sobota
Nedeľa: 9. nedeľa v období cez rok B

Oznamy

Stretnutie birmovancov bude v piatok 31.5.2024 na sv. omši o 18:00 hod. vo farskom kostole a po nej bude katechéza.

Procesia s Eucharistickým Kristom, bude v našej farnosti vo štvrtok 30. mája 2024 po sv. omši o 18:00 hod. od farského kostola, cez mesto do kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Srdečne všetkých pozývame na túto slávnosť. Sv. omše v tento deň budú v Kocuriciach a na Banke o 17:00 hod.
Prosíme veriacich a deti, aby si priniesli lupienky kvetov, ktoré na znak úcty budú rozsýpať pred Eucharistickým Kristom v doprovode rodičov. Prosíme organistov a spevákov, aby si dohodli svoju spoluprácu a tiež miništrantov o zapojenie sa do procesie i slávnosti. Prosíme veriacich, aby v rámci možností prispeli kvetmi a pomohli s ozdobovaním oltárikov.
Kto by chcel priniesť kvety alebo pomôcť pri zdobení oltárikov, nech sa prihlási v sakristii farského kostola. Po odchode procesie sa farský kostol uzamkne. V prípade nepriaznivého počasia bude procesia v okolí farského kostola alebo v kostole.
Modlime sa, aby sme sa nehanbili za svoju vieru v reálnu a trvalú prítomnosť Božieho Syna Ježiša Krista v Eucharistii a vyznali ju v pokore a radosti aj pred svetom.

V nedeľu 2. júna 2024 o 9:00 hod., bude v kaplnke Božského Srdca Ježišovho slávená ďakovná sv. omša za dar liečivých kúpeľných prameňov. Srdečne pozývame na túto sv. omšu.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan