História

Ukazujem 1 - 10 z 642 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 65

Oznamy

« Späť

Zoslanie Ducha Svätého "B" 2024

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy

Stretnutie birmovancov v tomto týždni nebude.

Od pondelka sa začína sláviť cezročné liturgické obdobie a modlíme sa modlitbu Anjel Pána.

V stredu 22.5.2024 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po sv. omši bude nácvik pre deti zo ZŠ Vajanského, Scherera a Vajanského, účasť nutná.

ZŠ Vajanského, ZŠ Scherera a ZŠ Brezová 1. sv. prijímanie – 25.5.2024 (sobota) o 10:30 hod. Nácvik – 22.5.2024 (streda) o 18:45 hod. Upratovanie kostola 23.5.2024 (štvrtok) po večernej sv. omši. Sv. spoveď detí – 24.5.2024 (piatok) od 16:00 – 18:00 hod.

ZŠ Banka 1. sv. prijímanie – 26.5.2024 (nedeľa) o 9:00 hod. Nácvik – 22.5.2024 (streda) o 18:45 hod. v kostole na Banke. Sv. spoveď detí – 24.5.2024 (piatok) od 16:00 – 18:00 hod vo farskom kostole v Piešťanoch.

Procesia s Eucharistickým Kristom, bude v našej farnosti vo štvrtok 30. mája 2024 po sv. omši o 18:00 hod od farského kostola, cez mesto do kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Srdečne všetkých pozývame na túto slávnosť. Sv. omše v tento deň budú v Kocuriciach a na Banke o 17:00 hod.
Prosíme veriacich a deti, aby si priniesli lupienky kvetov, ktoré na znak úcty budú rozsýpať pred Eucharistickým Kristom v doprovode rodičov. Prosíme organistov a spevákov, aby si dohodli svoju spoluprácu a tiež miništrantov o zapojenie sa do procesie i slávnosti. Prosíme veriacich, aby v rámci možností prispeli kvetmi a pomohli s ozdobovaním oltárikov (1. oltárik bude na Námestí Slobody, 2. na Winterovej ulici, 3. pri meteorologickej stanici pri reštaurácii U Páva a 4. bude v kúp. kaplnke BSJ).
Kto by chcel priniesť kvety alebo pomôcť pri zdobení oltárikov, nech sa prihlási v sakristii farského kostola. Po odchode procesie sa farský kostol uzamkne. V prípade nepriaznivého počasia bude procesia v okolí farského kostola alebo v kostole.

Zbierka na katolícke masmédiá bola spolu 850 EUR. Pán Boh zaplať.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator (Príď, Duchu Svätý tvorivý) na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Je potrebné sa čím skôr prihlásiť na farskú púť do Ríma v dňoch 24. – 30.6.2024 (meno, priezvisko, adresu a tel. č.) v sakristii alebo na farskom tel.č.: 033/77 493 33. Bližší program je na plagáte na nástenke.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan