« Späť

Emeritný spišský biskup František Tondra

V košickej nemocnici po ťažkej chorobe vo veku 76 rokov zomrel bývalý spišský diecézny biskup a bývalý predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra. V tomto článku nájdete informácie o jeho živote a biskupskom diele.

Emeritný spišský biskup František Tondra bol od začiatku apríla hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde sa podrobil operácii srdca. František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch. V rokoch 1951 – 1957 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1954 – 1957 bol študentom Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1957 - 1962 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ordinovaný za kňaza: 1. júla 1962. Za biskupa ho 26. júla 1989 menoval pápež Ján Pavol II. Tondra sa tak stal v poradí trinástym biskupom Spišskej diecézy. V roku 1990 obnovil, a 3. októbra 1995 otvoril kňazský seminár v Spišskej Kapitule, kde prijal aj bohoslovcov z Košickej a Rožňavskej diecézy. V roku 1991 sa stal predsedom Konferencie biskupov Slovenska. O tri roky neskôr zo zdravotných dôvodov na túto funkciu abdikoval. Na docenta morálnej teológie na Rímskokatolíckej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol habilitovaný 12. júla 1993. Ako prvý biskup Slovenska pozval na pastoračnú návštevu Levoče Svätého Otca Jána Pavla II. Prezidentom Slovenskej republiky bol dňa 12. decembra 1997 vymenovaný za profesora v odbore teológia. V auguste 2000 bol znova zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Do tejto funkcie ho opäť zvolili 16. septembra 2003 a aj v roku 2006.

 

Odpočinutie večné daj mu Pane ! 

Prevzaté z : http://spravy.pravda.sk/zomrel-biskup-frantisek-tondra-d34-/sk_domace.asp?c=A120503_120352_sk_domace_p12