Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Liturgia domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu

 

Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu

Farské oznamy na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

 

Materiiál na štúdium svätého Písma v pôstnom období

VYSTÚPME NA PÁNOV VRCH

 

 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

Nedávno aktívni blogeri

Mária Stanislavová
Príspevky: 29
Hviezdičky: 66
Dátum: 29.10.2020
Jozef Greš
Príspevky: 4
Hviezdičky: 14
Dátum: 8.1.2020
Adam Takáč
Príspevky: 24
Hviezdičky: 68
Dátum: 10.3.2018
Anna Högerová
Príspevky: 142
Hviezdičky: 226
Dátum: 13.10.2016
Jakub Senko
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 18.4.2016

Blogy

« Späť

Sr. Archanjela: Je to tu živé

Páči sa jej otvorenosť ľudí vo farnosti, ale aj okolité prostredie. Rada si číta alebo spieva, v jej duchovnom živote ju inšpirujú viacerí svätci. Sestra Archanjela.

Ste v Starej Ľubovni už niekoľko mesiacov. Prekvapilo vás niečím naše mesto alebo ľudia vo farnosti?

Som rada, že môžem byť tu v Starej Ľubovni. Milým prekvapením je pre mňa otvorenosť  ľudí, zapájanie sa do diania farnosti. Je to tu také živé. A ako veľký dar vnímam aj to, že študenti, ktorých učím, pochádzajú z rodín, kde im viera bola odovzdaná. Mojou túžbou je, aby z tejto viery žili a vedeli ju praktický uvádzať do života.

 

 

V čom vidíte najväčší rozdiel oproti svojmu predošlému pôsobisku?

Predtým ako som prišla sem do Starej Ľubovni bola som necelý rok v Považskej Bystrici. Aj tam sú ľudia veľmi milí a navzájom k sebe ohľaduplní. Rozdiel vidím asi len v tom, že tam som vykonávala iné poslanie.  Mala som na starosti novicku sestru Veroniku, učila som na základnej škole skôr nižšie ročníky pár hodín a tiež pripravovala skupinku deviatakov na prijatie sviatosti birmovania.

 

Máte už v Ľubovni nejaké svoje obľúbené miesta? Kam radi chodievate?

Nejaké zvlášť obľúbené miesto zatiaľ nemám, ale čo ma teší je pohľad na krásny Ľubovniansky hrad a okolitú prírodu.

 

Ako zvyknete vypĺňať svoj voľný čas? Máte obľúbenú knihu, film, hudbu?

Svoj voľný čas rada trávim čítaním, písaním, stretávaním sa s ľuďmi. Obľubujem tiché prechádzky prírodou, hru na gitare, spev a tiež bežné domáce práce ako upratovanie, žehlenie a varenie.

Kniha, ku ktorej sa rada vraciam je Prístup k tvojmu vnútornému chrámu od  pátra Fritza Arnolda. Sú v nej opísané cesty ku kontemplatívnej modlitbe.  Z hudby sa mi páči klasika, gospel (Simona Martausová...), jemné moderné piesne s pekným textom, ktoré majú v sebe rytmus a tiež ľudovky. A z filmov je to Pollyanna pre jej pozitívny prístup k životu a Karol- človek, ktorý sa stal pápežom.

 

Ktorý zo svätcov je pre vás inšpiratívny? Čím?

Mnohí svätí sú pre mňa vzorom. Napríklad sv. Monika svojou vytrvalou modlitbou.  Blízky je mi sv. Ignác z Loyoly podľa ktorého spirituality žije naša rehoľa  Congregatio Jesu. Hľadať a nachádzať Boha vo všetkom bolo jeho mottom a mne osobne pomáha toto nasmerovanie v snahe o ustavičnú modlitbu, k nachádzaniu Boha v službe i v tých každodenných jednoduchých činnostiach. Obdivuhodné je ako podrobne rozpísal pravidlá o rozlišovaní duchov, ktoré sú zapísané v knihe Duchovné cvičenia a ako veľmi napomáha vedieť správne rozlišovať, čo je od dobrého Ducha a čo naopak od  zlého, denné spytovanie svedomia. Ďalším príkladom v prežívaní viery je pre mňa aj naša zakladateľka Mária Wardová,  ktorá zatiaľ nie je ešte vyhlásená Cirkvou za svätú, ale v nebi do spoločenstva svätých iste patrí. Oslovujú ma na nej čnosti spravodlivej duši, ktorú jej Boh dal spoznať  v jednej vízií a to spravodlivosť, sloboda a pravdivosť a tiež jej nekonečná dôvera   v Boha i vtedy, keď sa všetko videlo byť stratené.

 

 

V čom vidíte svoje osobné poslanie pri službe  v našej farnosti?

Mojím poslaním v Starej Ľubovni je teraz učenie náboženstva na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša a na ďalších troch stredných školách a potom aj pomoc pri tých činnostiach, ktoré sú už rozbehnuté vďaka mojim spolusestrám, ktoré tu predo mnou boli a tiež sestre Beáte, s ktorou som v komunite a vďaka dobrej spolupráci s kňazmi tejto našej farnosti aj ostatných ľudí.

Myslím si, že osobné poslanie sa ešte len vyšpecifikuje, ale z časti, dá sa povedať, vyplýva z charizmy našej rehole a je to: byť apoštolsky činné, usilovať sa o šírenie viery a nezabúdať na nazeranie Boha (kontempláciu) v modlitbe, ale aj pri každodennej službe.

 

FOTO: Štefan Hrbček