Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 30.12.-05.01.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 30. december

 

Svätá mučenica Anýzi

rod. Kuzmová: + Michal

07:30

Utorok 31. december

 

Prepodobná matka Melánia Rímska

*Poďakovanie

Ďakovný akatist

17:00

Streda 1. január

 

Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista

Prikázaný sviatok!

10:30

Štvrtok 2. január

 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

rod. Štefaňaková č. 152:         + Ján, Mária

17:00

Piatok 3. január

 

Svätý prorok Malachiáš

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 4. január

 

Zbor svätých 70 apoštolov

rod. Františka Šestáka:                + Katarína, Michal

07:30

Nedeľa 5. január

 

 

 Predvečer Bohozjavenia

Za veriacich farnosti

Veľká večiereň + Jordánske svätenie vody

Veľké povečerie s lítiou

10:30

14:30

21:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda – 09:00, nedeľa – 07:30

Starina:  streda – 07:30, sobota – 13:00, nedeľa – 09:00