Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 13.01.-19.01.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 13. január

 

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

rod. Čandová č. 130: *Štefan, Gabriela s rodinou

17:00

Utorok 14. január

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

rod. Tyliščáková: + Mária, Daniel a ostat. z rodiny

07:30

Streda 15. január

 

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

rod. Kičurová č. 106: + z rod. Čandovej a Fečkovej

Moleben k bl. V. Hopkovi

17:00

Štvrtok 16. január

 

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

rod. Pjataková:  + Katarína Čandová /panychída/

07:30

Piatok 17. január

 

Prepodobný otec Anton Veľký. Voľnica!

rod. Šviderská: + Jozef Šviderský /panychída/

17:00

Sobota 18. január

 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

rod. Varhoľová: + Peter, Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 19. január

 

 Tridsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: nedeľa – 07:30

Starina: nedeľa – 09:00