« Späť

Liturgický program 23.03.-29.03.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 23. marec

 

Prepodobní mučeník Nikón a jeho učeníci

1. *rod. Cyran

2. + Antónia, Štefánia, Štefan

17:00

Utorok 24. marec

 

 

Prepodobný otec Zachariáš

1. rod. Kovaľová: *Mikuláš, Anna, Miro, Darina, Mariena, Alena s rodinami

2. Katarína Kováčová:             + Imrich, Verona, Michal, Michal a ostatní z rodiny

17:00

Streda 25. marec

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

Voľnica!

Za veriacich farnosti

Prikázaný sviatok!

17:00

Štvrtok 26. marec

 

Zbor sv. archanjela Gabriela

rod. Štefaňáková č.107 :         * Šimon, Anna

17:00

Piatok 27. marec

 

Prepodobná matka Matróna

Svätá liturgia VPD

rod. Bratičaková: + Jozef, Verona /panychída/

17:00

Sobota 28. marec

 

Akatistová sobota

Helena Marinčinová: *Jaroslav, Peter, Ľubomír s rodinami         

08:00

Nedeľa 29. marec

 

 Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu. Mária Egyptská

Za veriacich farnosti

10:00

 

V pondelok a utorok  bude druhý úmysel slúžiť o. Pavel Sirotňák

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23