Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 29.11.-05.12.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 29. november

Svätý mučeník Paramon

rod. Kundisová: + Michal, Mária a ostat. z rod. Bartkovej

17:00

Utorok 30. november

Svätý a všehválny apoštol Andrej Prvopovolaný

rod. Adamovičová.: + Helena /panychída/

17:00

Streda 1. december

Svätý prorok Nahum

Miroslav Vitko: + Michal, Terézia a ostat. z rod. Tokarčíkovej a Čandovej /panychída/        

17:00

Štvrtok 2. december

Svätý prorok Habakuk

rod. Čandová č. 103.:              * rod. Čandová

17:00

Piatok 3. december

Svätý prorok Sofoniáš

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť           

17:00

Sobota 4. december

Svätá veľkomučenica Barbora

rod. Svistáková:  + Mária     40 -dňová

07:30

Nedeľa 5. december

28. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sv. liturgie budú slávené bez účasti veriacich

Chrám bude počas celého dňa otvorený na osobnú modlitbu.

Nástenné  kalendáre o našom ikonostase si môžete zakúpiť na farskom úrade, v sakristii alebo u p. Nového (cena 5 eur)

Kto by sa chcel vyspovedať a prijať Eucharistiu, je možné prisť individuálne po večernej svätej liturgii do chrámu. 

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4