Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 03.01.-09.01.2022

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 3. január

Svätý prorok Malachiáš

 rod. Pjataková:  * Michal   /80 rokov/                  

17:00

Utorok 4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

rod. Svistáková :                       + Mária Svistáková

17:00

Streda 5. január

Predvečer Bohozjavenia

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

rod. Kundisová : * Jozef, Helena, Slavo s rod., Jožo s rod.

Jordánske svätenie vody  

        

14:00

Štvrtok 6. január

 

 

 

Sväté Bohozjavnie nášho Pána

 

Myrovanie

Za veriacich farnosti                      

(začiatok obce – po č.d. 83)

 

rod. Iľkovičová : * Mikuláš, Mária, Dávid, Sára, Lukáš

(od č. d.89 – po č.d. 138)

 

rod Gladišová: *rod. Novotná

(od č.d. 139 –  koniec obce)

 

08:00

 

09:30

 

11:00

 

Piatok 7. január

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

 

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

 

17:00

Sobota 8. január

Sobota po Bohozjavení

 

 

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

 

07:30

 

 

 

 

Nedeľa 9. január

 

 

 

Nedeľa po Bohozjavení

 

 

Za veriacich farnosti

(od č. d.89 – po č.d. 138)

 

rod. Bratičáková: * Vladimír, Helena, Vladimír, Natália

(od č.d. 139 –  koniec obce)

 

rod. Čandová :                          * Michal a Helena s rod.

(začiatok obce – po č.d. 83)

 

 

 

08:30

 

 

09:45

 

 

11:00

 

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok-09:00, streda-18:00, sobota-18:30

 Starina: streda – 19:30, nedeľa – 07:15

 

6. januára svätenie domov od začiatku obce po faru – 13:30

8. januára svätenie domov od fary po koniec obce – 10:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4