Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 01.01.-07.01.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 1. január

Obrezanie Pána Ježiša Krista. Svätý Bazil Veľký.

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

10:30

Utorok 2. január

Predprazdenstvo Zjavenia Pána

rod. Svistáková: * Ján

17:30

Streda 3. január

Svätý prorok Malachiáš

rod. Židová: *František, Mária

17:30

Štvrtok 4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

rod. Haščáková: * Vladimír, Vladimíra

17:30

Piatok 5. január

 

Predvečer Zjavenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa, vajec,mlieka + pôst

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Jordánske svätenie vody

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľké povečerie s lítiou

14:00

 

21:00

Sobota 6. január

Sväté Bohozjavenie Pána

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

11:00

Nedeľa 7. január

Nedeľa po Osvietení. Zhromaždenie k svätému Jánovi Krstiteľovi

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok – 09:00, sobota – 07:30, nedeľa – 09:00

Starina: pondelok - 07:30, sobota – 09:00, nedeľa – 07:30

Požehnanie domov: 6. 1.–dolný koniec zdola po faru (13:30)

7.1. – horný koniec od fary hore (13:30)

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4