Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 01.02.-07.02.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 1. február

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista

rod. Semberová:  + Karolína – 40 dňová

17:00

Utorok 2. február

 Stretnutie nášho Pána a Boha Spasiteľa Ježiša Krista

ODPORUČANÝ SVIATOK

rod. Čandová: *rod. Čandová

17:00

Streda 3. február

Svätý a spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna

Katarína Tokarčíková:             + Štefan, Danka 

17:00

Štvrtok 4. február

Prepodobný otec Izidor Peluzijský

Helena Marinčinová:* Helena Marinčinová s rod.

17:00

Piatok 5. február

Svätá mučenica Agáta

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 6. február

 

Mäsopôstna sobota

Za zosnulých /panychída/

07:30

Nedeľa 7. február

 

Mäsopôstna nedeľa

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.