Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 01.04.-07.04.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 1. apríl

Svetlý pondelok

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Obchod okolo chrámu

11:00

Utorok 2. apríl

Svetlý utorok

rod. Šestáková č. 95: *Helena, Dušan, Jozef, Jakub

18:00

Streda 3. apríl

Svetlá streda

Peter, Elena Šestákoví: *Vladimír, Pavlína, Filip, Kristína, Mária

18:00

Štvrtok 4. apríl

Svetlý štvrtok

rod. Palgutová: *Ján, Katarína, Jana, Katarína, Pavol s rodinami

18:00

Piatok 5. apríl

Svetlý piatok

VOĽNICA

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Sobota 6. apríl

Svetlá sobota

*rod. Lešková

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 7. apríl

 

2.nedeľa po Pasche –                   o Tomášovi

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby farnosti

 

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

10:30

 

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok - 09:00, utorok – 16:00, nedeľa – 07:30

Starina: pondelok – 07:30, nedeľa – 09:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4