« Späť

Liturgický program 01.06.-07.06.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 1. jún

 

Pondelok Svätého Ducha

rod. Gladišová: *Roman, Eliška, Vlado

18:00

Utorok 2. jún

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

Ján Martoňák: + Ján, Mária, Michal, Verona, Michal

18:00

Streda 3. jún

Svätýmučeník Lucinilián a spoločníci

rod. Iľčišáková: *Mária s rod.

18:00

Štvrtok 4. jún

 

Svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha

rod. Mancalová: + Mária, Peter a ostatní z rodiny

07:30

Piatok 5. jún

 

Svätý hieroučeník Dorotej, týrsky biskup

VOĽNICA!

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 6. jún

 

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

 + Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 7. jún

 

1. nedeľa po Päťdesiatnici- Všetkých svätých

Za veriacich farnosti

rod. Marinčinová: *Jaroslav, Viera, Marek, Michal

Zbierka: Pre potreby chrámu

08:00

11:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 16:00, sobota – 17:00

Starina: pondelok – 14:30,  nedeľa – 09:00