Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 02.01.-08.01.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 2. január

Predprazdenstvo Zjavenia Pána

rod. Čižiková: + Michal, Anna, Jozef

17:30

Utorok 3. január

 

Svätý prorok Malachiáš

rod. Brunovská: + Valent, Margita a os. z rodiny

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

17:30

Streda 4. január

Zbor svätých 70 apoštolov

rod. Jozefa Martoňáka:           *Vlastimil, Martina

07:30

Štvrtok 5. január

 

 

Predvečer Bohozjavenia

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Jordánske svätenie vody

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľké povečerie s lítiou

14:00

 

 

21:00

Piatok 6. január

Sväté Bohozjavenie Pána

Za veriacich farnosti

Myrovanie

11:00

Sobota 7. január

Zhromaždenie k svätému Jánovi Krstiteľovi

rod. Nová: *Viktória

08:00

Nedeľa 8. január

Nedeľa po Bohozjavení

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: piatok – 09:00, nedeľa – 07:30,

Starina: piatok – 07:30, nedeľa – 09:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4