« Späť

Liturgický program 02.11.-08.11.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 2.november

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidefór a Anempodist

Mária Kičurová: * Ján

07:30

Utorok 3. november

 Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

rod. Marinčinová: + Milan

17:00

Streda 4. november

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký

rod.Štefaňaková č. 123:           + z rod. Kasenčákovej /panychída/

17:00

Štvrtok 5. november

 

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

rod. Štefaňaková č. 152:         + Viera /panychída/

17:00

Piatok 6. november

 

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 7. november

 

 

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľká večiereň

07:30

17:00

Nedeľa 8. november

 

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Zhromaždenie k veľkovojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

         Za veriacich farnosti

 

10:30

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Sväté liturgie sa budú sláviť bez účasti veriacich.